Start Okręg 1 Józef Górny
Józef Górny PDF Drukuj Email

Kandydat na radnego Rady Miasta Chełm oraz na Prezydenta Miasta Chełm

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe


JÓZEF GÓRNY


Okręg Wyborczy Nr 1

Pozycja Nr 1

 

 

Józef Górny, lat 62, Wykształcenie wyższe.

Jestem inżynierem elektronikiem; wiceprezydentem Chełma, odpowiedzialnym za miejskie inwestycje, gospodarkę komunalną, planowanie rozwoju i bezpieczeństwo. Mieszkam w Chełmie na osiedlu „Rejowiecka”. Żona Elżbieta; synowie Jarek i Przemek. W tych wyborach kandyduję na Prezydenta Miasta Chełm i do Rady Miasta Chełm.


Moim najważniejszym zadaniem będzie działanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. Dlatego będę wspierał chełmskich przedsiębiorców, działanie Chełmskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz  realizację Strategicznych Inwestycji, wynegocjowanych dla miasta w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego.

Będę dążył do rozwoju oświaty i szkolnictwa zawodowego, rozbudowy infrastruktury, funkcjonowania miejskiej służby zdrowia i instytucji kultury oraz wszelkie formy opieki nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Duży nacisk położę na tworzenie kapitału społecznego. Poczucie więzi i wspólnoty celów między mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi jest ważnym czynnikiem stymulującym rozwój miasta.

Stawiam człowieka przed kapitałem, dlatego jestem rzecznikiem utrzymania dotychczasowej formy funkcjonowania gospodarki miejskiej, opartej na społecznej własności chełmskich spółek komunalnych. Chełm  musi upatrywać szans rozwoju nie tylko w sobie, ale także w swoim otoczeniu. Dlatego wspólnie z innymi samorządami będę działał na rzecz realizacji inwestycji subregionalnych zapisanych w strategiach dla Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Szanowni Chełmianie, 16 listopada 2014 roku wybierzmy: Doświadczenie i Przyszłość.

 

 
PSL w Chełmie, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting
Znajdź nas na youtube
psl chełm na facebook
Znajdź nas na NK